Ve strahovském presscentru se v sobotu 2.3.2019 konala volební Valná hromada Svazu futsalu České republiky. Náš sport má tak nový Výkonný výbor.

Už žádná Komise futsalu! Nově schválené stanovy svazu mluví o vedení futsalu jako o Výkonném výboru. Tři hlasování do VV probíhaly tajnou volbou. Na pozici člena za oblasti a kraje z Moravy muselo dokonce rozhodnout druhé kolo. Aklamací se pak volilo v sedmi případech. Svůj mandát suverénně obhájil i stávající předseda Výkonného výboru Svazu futsalu ČR Otakar Mestek!

Poprvé v historii bude ve VV Svazu futsalu žena! Tou je Petra Panchartková, dlouholetá pracovnice FK ERA-PACK Chrudim, která se stala členkou za kluby 1. a 2. ligy!

Nově zvolený Výkonný výbor futsalu pro období 2019 – 2023
Předseda: Otakar Mestek
1. místopředseda: Miroslav Bartyzal
2. místopředseda: Radek Lobo
3. místopředseda (předseda 1. ligy): Daniel Kolman
Člen za oblasti a kraje z Čech: Jan Rod
Člen za oblasti a kraje z Moravy: Kamil Bednář
Členka za kluby 1. a 2. ligy: Petra Panchartková