Společnost Varta je generálním partnerem nejvyšší futsalové soutěže už druhou sezonu. V rámci svého partnerství si nyní pro kluby připravila překvapení. Darovala jim reklamní předměty, o které nyní můžete na futsalových zápasech soutěžit v rámci nejrůznějších soutěží a losování. Před play-off by pak kluby měly obdržet další obdobné plnění.


Varta tak navázala na první rok spolupráce a evidentně se jí ve futsalovém prostředí líbí. „Moje pocity z jednání a komunikace se zástupci Varty jsou pozitivní. Pan generální ředitel Hrabovský se o naši soutěž velmi zajímá, na utkání chodí pravidelně koukat naživo, v České televizi mu neunikl jediný zápas, a často sleduje i internetové streamy. A chodí nejen on,“ upozornil Daniel Kolman, člen Komise futsalu za prvoligové kluby.

Společnost má totiž sídlo v České Lípě, futsalisté z Démonů ani netuší, kolikrát na tribuně seděli zástupci generálního partnera ligy a oni o tom nevěděli. „Teď to ví, třeba už nebudou studené párky,“ smál se Kolman a hned navázal: „To myslím samozřejmě v legraci. Takže když to shrnu, ano, domnívám se, že společnost VARTA je spokojená, našemu sportu fandí, a líbí se jí. Budiž důkazem to, že pan Hrabovský neměl problém například v loňské sezoně přispět mimo dané smluvní plnění na „mistrovskou bránu“ pro dekoraci Mistra České republiky!“

Vyjednat podmínky s Vartou, podle Kolmana, jednoduché nebylo, ovšem oběma stranám za to patří velký dík. A nejen jim. „S panem Hrabovským i kompetentními osobami ve společnosti VARTA je bezvadná komunikace, zatím jsme nenarazili na žádný zásadní problém. Velmi pozitivně ovlivnila jednání marketingová agentura AGRS, která také zaslouží velké poděkování. Prvotní a základní překážky jsme překonali, nyní spolupráce běží, a záleží jen nás, na futsalu jako celku, zda si partnera udržíme a ten bude mít zájem spolupráci prohlubovat, a rozšiřovat,“ řekl Daniel Kolman.

Lze konstatovat, že se to zatím pozitivně daří, ale nemůžeme si dovolit žádné negativní kauzy poškozující futsal. Finanční a nefinanční plnění pro tento rok je v součtu vysoká částka. „Takového partnera jsme doposud neměli, tak si ho važme,“ zdůraznil Kolman.

Do nové sezony dává Varta klubům reklamní předměty. „Již od počátku bylo součástí dohody, že Varta klubům pomůže i v tomto směru, a já jsem rád, že plnění této dohody je v daleko velkorysejším formátu, než jsem čekal. Klubům by mělo výrazně pomoci v jejich PR činnosti, na soutěže pro diváky, na výrazné zlepšení produkce ligových utkání. Aby do hlediště přišli další fanoušci, zvýšily se příjmy ze vstupného, zvýšil se zájem o futsal, a tím pádem se zvýšila pravděpodobnost získat pro náš sport další partnery na klubové i centrální úrovni. Pokud se budeme na vrcholové úrovni prezentovat jako dvě party „nazdárků“ v prázdné tělocvičně, nikoho zajímat nebudeme. Futsal nyní velmi negativně pociťuje absenci schopného marketingového manažera, což je otázka, kterou bychom měli prioritně řešit. A řešíme ji,“ ujistil Kolman.

Jak moc se podle Kolmana může ještě spolupráce s Vartou vyvinout? „Můj cíl je nyní dosáhnout toho, aby byla uplatněná opce a Varta pokračovala i v dalších sezonách. To ovlivní mnoho skutečností, i v nejbližší budoucnosti. Nahradit ji v této výši a za současného stavu sekretariátu ve směru marketingových aktivit by byl velmi obtížný úkol. V tomto směru se s podporou ligových klubů snažím na půdě Komise futsalu tlačit na pilu, abychom se pohnuli kupředu. Neznám jediný sport mimo futsalu, který nemá marketingové oddělení, nebo alespoň marketingového manažera. Snad jsme našli v současnosti řešení. Ne ve všem však nacházím dostatečnou podporu,“ odpověděl předseda ligového grémia a dodal: „I proto se s ohledem na nové stanovy snažím prosadit, aby nejvyšší ligové soutěže, tedy první a druhé ligy, dostaly v Komisi futsalu větší prostor. Ligové soutěže, respektive funkcionáři klubů nejvyšších futsalových soutěží, jsou v současnosti bezpochyby nosnými pilíři českého futsalu, a potřebují maximální podporu.“