Opět jsme rádi podpořili projekt Pomáháme fotbalem, který se konal 1.června v Harrachově! Stali jsme se tak dárcem 8.ročníku charitativní akce určené na podporu rodin pečujících o handicapované. 

Pomáháme fotbalem, nadační fond , byl založen dne 11.5.2015 sepisem zakladatelské listiny, a to zakladateli, jimiž jsou Mgr. Tomáš Vašíček a Tomáš Ploc. Projekt „Pomáháme fotbalem“ navazuje na činnost zakladatelů z předešlých let, kdy byla zakladateli pořádána veřejná charitativní akce, jejíž výtěžek byl vždy rozdělen mezi harrachovské rodiny, které tuto pomoc potřebovaly.

Principem a základní myšlenkou projektu, a to od samého začátku bylo a bude, aby prostřednictvím sportovně-kulturní činnosti, bylo za finančního přispění široké veřejnosti, shromážděn dostatek finančních prostředků pro dobrou věc tak, aby tyto finanční prostředky mohly být rozděleny mezi lidi, kteří takovou pomoc potřebují. Důležité je, aby došlo ke kulturně sportovnímu propojení všech lidí, jak těch kteří darují, tak těch, kteří se akcí účastní, tak v neposlední řadě i těch, pro které je pomoc určena. Součástí těchto akcí je i zpravidla dětský den, který je určen pro nejmenší účastníky. Za poslední tři roky se podařilo vybrat, za přispění štědrých dárců a rozdělit částku atakující 400 tis. Kč.